Олег Рибалка – операційний директор, керівник напрямку соціальних проєктів, науки і освіти Української професійної кіберспортивної асоціації (UPEA) розповів ТСН про специфіку інклюзії в кіберспорті та її соціальну роль на прикладі проекту Відповідальність Ліга.

Кіберспорт є спортивною дисципліною, що має найшвидшу динаміку зростання у світі, та містить у собі, окрім розвитку спортивних навичок, досить впливовий соціальний ефект з адаптації вразливих верств населення, як то ветеранів військових дій, осіб з інвалідністю та людей похилого віку.

Наразі в світі провадяться широкомасштабні наукові дослідження із вивчення впливу зайняття кіберспортом на різні категорії людей, які потребують соціальної адаптації. Попередні результати досліджень показують, що зайняття кіберспортом знижує рівень стресу та загальний рівень тривожності гравців, позитивно впливає на здатність соціалізуватися у групі. Створення команд та взаємодія з прихильниками полегшують соціальну адаптацію у загальному розумінні процесів.

Нижче ви можете ознайомитися зі детальним оглядом соціального проєкту UPEA “Відповідальність Ліга” від журналістів ТСН, його надбання в 2020 році та плани на 2021-й, а також значення для малозахищенних верств населення.

Проєкт “Відповідальність Ліга”

“Відповідальність Ліга” – соціальний проєкт Асоціації, його пілотний старт UPEA ініціювала у серпні 2020 року. У грудні того ж року пілотний формат проєкту був завершений.

За його результатами, силами Асоціації були сформовані три інклюзивні кіберспортивні колективи до яких увійшли діти з інвалідністю та військовослужбовців-ветерани, що брали участь у бойових діях на сході України. Також до пілотного формату була інтегрована партнерська кіберспортивна команда, учасники якої – пенсіонери віком 65+ років.

Під час тренувального і змагального процесів всі колективи супроводжувала наукова група Асоціації, що складається з фахівців у спортивній психології і реабілітації. Її метою було спостереження за поведінкою учасників, їхнім ігровим прогресом, змінам якості комунікацій всередині колективів, із тренером, батьками (у відношенні до дітей), тощо.

У процесі реалізації пілотного проєкту кіберспортивні тренувальні цикли комбінувалися з циклами фізичної активності учасників з метою поліпшення загального фізичного стану та визначення прямого взаємозв’язку між виконанням фізичних вправ у комбінації з кіберспортивними тренуваннями на зростання загальної підготовки учасників.

Реалізація пілотного формату проєкту “Відповідальність Ліга” в 2020 році продемонструвала:

 • покращення загального рівня соціалізації усіх учасників;
 • поліпшення якості внутрішніх та зовнішніх комунікацій у учасників колективів;
 • бажання учасників розвивати свої ігрові уміння та досягати кращих результатів;
 • їхнє бажання розглядати кіберспорт, як спосіб отримання додаткових знань і умінь, з метою подальшого працевлаштування (коментатори матчів, менеджери команд, аналітики турнірів).

Загалом під час реалізації пілотного формату проєкту протягом п’яти місяців було проведено 125 тренувань і дев’ять внутрішніх турнірів (враховуючи чотири із прямими трансляціями на Twitch).

На підставі результатів пілотного формату у 2020 році UPEA ухвалила рішення про початок масштабування соціального кіберспортивного проєкту на території України у межах “Відповідальність Ліга” в 2021-му.

Цільова аудиторія проєкту “Відповідальність Ліга 2021”:

 • діти з інвалідністю;
 • діти із сімей переселенців;
 • діти з малозабезпечених сімей;
 • пенсіонери і люди літнього віку;
 • ветерани бойових дій на сході України;
 • студентська молодь.

Ключові цілі проєкту в 2021 році:

 • створення комунікаційної соціальної платформи, де кіберспорт виконує наступні сервісні функції для цільової аудиторії: соціалізація, ре соціалізація, психологічна реабілітація, фізичний розвиток.
 • створення умов для освоєння учасниками проєкту нових професій у кіберспортивній індустрії з метою підвищення своєї вартості на ринку праці України та подальшого працевлаштування;
 • створення умов інклюзивності та безбар’єрності для комунікацій людей, що представляють малозахищенні верстви населення України, шляхом їхньої інтеграції в змішані кіберспортивні колективи;
 • підвищення загальної якості життя представників ЦА проєкту.

Плани розвитку проєкту “Відповідальність Ліга 2021”:

 • відкриття в чотирьох містах України (Київ, Одеса, Львів, Харків) кіберспортивних соціальних хабів (ком’юніті-центрів);
 • формування та навчання кіберспортивним дисциплінами 20 колективів з числа представників ЦА поєктів, а також проведення змагань для них;
 • підготовка тренерського складу проєкту для масштабування його в період 2021-2022 років, щоб на грудень 2022 року він охоплював 12 міст України.

Статистика

За інформацією, яку надала UPEA, в Україні станом на 2020 рік було близько 170 тис. дітей з інвалідністю (2% від загальної кількості дитячого населення країни) і цей показник постійно зростає. Однак, якщо дотримуватися міжнародної класифікації, цей показник значно вищий і міг би перебувати на рівні 15%.

Зараз в країні близько 11 млн людей літнього віку (що становить близько 28% від всього населення України). Середня пенсія станом на 1 грудня 2021 року становила 3507,51 грн.

Низький рівень пенсій в Україні, відсутність достатньої кількості державних соціальних програм, спрямованих на залучення до активного способу життя українських пенсіонерів, а також висока вартість послуг ЖКГ, на оплату яких йде від 40% до 50% щомісячного доходу пенсіонерів, не дозволяє їм:

 • системно вести здоровий і активний спосіб життя;
 • продовжувати саморозвиватися та самореалізовуватися, розвивати нові навички, освоювати нові професії, що затребувані і актуальні на сучасному ринку праці України;
 • продовжувати активно комунікувати із навколишнім світом, не знижуючи рівень соціальної активності;
 • ділитися накопиченим досвідом із молоддю (в зв’язку з відсутністю місць/точок соціального перетину вікових груп) і продовжувати бути корисними суспільству загалом.

Кількість військовослужбовців України, учасників бойових дій, що демобілізувалися в зв’язку з пораненнями або закінченням контракту, вже 700 тис. осіб і продовжує збільшуватися.

Військовослужбовці після звільнення стикаються з такими проблемами, як:

 • посттравматичний синдром;
 • асоціалізація в умовах сучасного суспільства;
 • професійна дезорієнтація;
 • складнощі під час працевлаштування.

Плани Асоціації

Керівник напряму соціальних проєктів, науки і освіти UPEA розповів, що саме мотивувало Асоціацію створити “Відповідальність Ліга”, чому була обрана саме така цільова аудиторія та способи досягнення мети.

Реінтеграція ветеранів АТО/ОСС до суспільного життя в умовах триваючого військового конфлікту – одне з найбільш актуальних соціальних завдань сучасної України. Активно розробляються різні програми соціально-психологічної допомоги ветеранам, а також членам їхніх сімей. Адже вплив сильного стресу може не тільки значно змінити поведінку людини, але і привести до психологічної травми.

Також пандемія COVID-19 істотно впливає на скорочення робочих місць, а вимушені простої підприємств і компаній в Україні обумовлюють наявність неоплачуваних відпусток для робітників і співробітників.

Як наслідок, в українських пенсіонерів і колишніх військовослужбовців, окрім зниження доходів і відсутності перспектив їхнього збільшення, зменшується також якість і частота соціальних комунікацій.

Тоді як люди пенсійного віку і військовослужбовці часто самодостатні фізично, потенційно готові до саморозвитку, та мають можливість і бажання ділитися з молоддю своїми досвідом і компетенціями.

Важливо знайти рішення, яке дозволить пенсіонерам навчатися новим навичкам, котрі дозволять у подальшому працювати і отримувати додатковий дохід.

Саме тому Українська професійна кіберспортивна асоціація пропонує проєкти створення мультифункціональних кіберспортивних хабів у різних містах України, що надають послуги в області соціалізації, психологічної та фізичної реабілітації, загального поліпшення якості життя чоловіків і жінок у віці понад 60 років та військовослужбовців, учасників бойових дій АТО/ООС.

Він розповів, що саме отримають учасники від соціального проєкту:

Завдяки цьому проєкту, люди похилого віку, а також військовослужбовці, які страждають від посттравматичного синдрому та нестачі навичок для успішної інтеграції у суспільство після бойових дій, отримають простір не тільки для соціалізації і спілкування під наглядом професійних психологів та тренерів, а й місце для отримання необхідних знань для засвоєння нових програм та навичок для отримання актуальної професії, що є передумовою до поліпшення їхнього матеріального становища.

В епоху глобальної комп’ютеризації особливої актуальності набуває соціальний кіберспорт. Тому створення ветеранських кіберспортивних хабів маєть на меті не тільки організацію дозвілля ветеранів та майданчиків для спілкування. Системні заняття кіберспортом позитивно впливають на рівень мотивації і комунікації, самоактуалізацію та психоемоційний стан в цілому.

Вони надають антистресорний вплив, стають профілактикою виникнення залежностей (як то алкогольної, наркотичної), допомагають налагодити соціальну взаємодію, завести нові знайомства, розвиватися в кіберспорті або освоїти одну з кіберспортивних професій із перспективою працевлаштування в галузі.

Олег повідомив, що кіберспорт вже вноситься до переліку фізкультурно-оздоровчих послуг Держстандарту, що розробляється Міністерством ветеранів, і назвав основні складнощі, з якими держава стикається у межах їхньої реабілітації:

Основною проблемою психосоціальної адаптації ветеранів на рівні держави є проблема відсутності комплексного системного підходу, нескоординованості в роботі профільних відомств. Соціальний кіберспорт може бути легко інтегрований до будь-якої програми психосоціальної допомоги ветеранам АТО й істотно підвищити її продуктивність.

Він також розповів, які переваги має проєкт UPEA:

Українська професійна кіберспортивна асоціація вже допомагає таким чином дітям з обмеженими можливостями і володіє необхідними практичними навичками для розвитку проєкту у напрямку людей похилого віку та військовослужбовців. Водночас, наші психологи та тренери мають високу професійну підготовку, якісну методику та сучасні матеріали для втілення цього проєкту.

Основна відмінність проєктів Асоціації полягає в тому, що ми надаємо нашим учасникам знання, котрі вони зможуть застосувати для роботи у сфері. Ми навчаємо майбутніх кіберспортивних коментаторів, стримерів, сценаристів, менеджерів, тощо.

Успіх програми підтверджується досвідом іноземних проєктів. В розвинутих країнах, як наприклад Японії, створюються цілі ігрові клуби, де люди похилого віку здатні соціалізуватися, навчатися новому, а також цікаво проводити час.

У Швеції була створена кіберспортивна команда, яка повністю складається з людей 64–76 років. Варто зазначити, що у останньому випадку учасники відзначають підвищену впевненість у собі і позитивний настрій завдяки участі у проєкті.